logo niemiecki słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    1
 

Marlene Dietrich - Bitte geh nicht fort

Bitte geh nicht fort! - Proszę nie odchodź!
Was ich auch getan, - Co ja uczyniłam,
was ich auch gesagt, - także co powiedziałam,
glaube nicht ein Wort! - nie wierz w żadne słowo!

Denk nicht mehr daran! - nie myśl o tym więcej!
Oft sagt man im Streit - Często mówi się to w sporze
Worte, die man dann - słowa, których się
später tief bereut. - później głęboko żałuje.

Dabei wollt mein Herz
- Chciałoby moje serce,
ganz dein eigen sein, - wyłącznie twoją własnością być,
denn ich liebe dich, - ponieważ cię kocham,
lieb nur dich allein! - kocham tylko ciebie jedynego!

Bitte geh nicht fort! - Proszę nie odchodź!
Bitte geh nicht fort! - Proszę nie odchodź!
Bitte geh nicht fort! - Proszę nie odchodź!
Bitte geh nicht fort! - Proszę nie odchodź!

Bleibe nah bei mir, - Bądź blisko przy mnie,
gib mir deine Hand! - podaj mi twoją dłoń
Ich erzähle dir - Opowiem ci
von dem fernen Land, - o dalekim kraju,

wo man keinen Zorn, - gdzie nie ma złości,
keine Tränen kennt, - nie zna się też łez,
keine Macht der Welt - żadna władza świata
Liebende mehr trennt. - kochających nie rozdziela.

Wo auf weiter Flur - Gdzie na dalekiej sieni
blüht kein Herzeleid, - nie kwitnie żadne cierpienie
wo ein Treueschwur - gdzie przysięga wierności,
hält für Ewigkeit. - dotrzymana jest na wieczność.

Bitte geh nicht fort! - Proszę nie odchodź!
Bitte geh nicht fort! - Proszę nie odchodź!
Bitte geh nicht fort! - Proszę nie odchodź!
Bitte geh nicht fort! - Proszę nie odchodź!

Bitte geh nicht fort! - Proszę nie odchodź!
Lass mich nicht allein! - nie zostawiaj mnie samą!
Wenn du mich verlässt, - Jeśli mnie zostawisz,
stürzt der Himmel ein. - niebo runie.

Lass uns so wie einst - Niech będzie jak kiedyś,
stumm am Fenster stehn, - stać cicho przy oknie,
traumverloren sehn - patrzeć na utracone marzenia,
wie die Nebel drehn. - jak kręcącą się mgłę.

Bis am Himmelszelt - Aż do firmamentu,
voll der Mond erscheint - oświetlone pełnią księżyca
unsre beiden Schatten - nasze oboje cienie,
liebevoll vereint. - połączone pełną miłością

Glaube mir ich werd' - Uwierz mi będę,
deine Sehnsucht stillen, - zaspokajać twoje tęsknoty,
werd' dir jeden Wunsch - spełnię każde twoje życzenie,
dieser Welt erfüllen, - tego świata,

werde alles tun, - będę czynić wszystko,
was ich hab versäumt, - to co zaniedbałam,
um die Frau zu sein, - aby być kobietą,
die du dir erträumt. - którą wymarzyłeś sobie.

Lass mich nicht allein
- Nie zostawiaj mnie samej
ich beschwöre dich - błagam cię
lass mich nicht allein, - nie zostawiaj mnie samej,
denn ich liebe dich! - kocham cię!


Tagi: , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Niemiecki MultiPakiet Trzecia edycja   Niemiecki MultiPakiet Trzecia edycja

Kompletny kurs języka niemieckiego dla początkujących!do góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo