logo niemiecki słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4 / 5
Liczba głosów:    5
 

Curse feat Silbermond - Bis zum Schluss

Vielleicht haben wir uns überschätzt - Może się przeliczyliśmy
Gehofft das aus den Differenzen Liebe wächst - Wierzyliśmy, że z tych dyferencji rośnie miłość
Doch ich weiß nicht ob das reicht - Ale nie wiem czy to wystarczy
Wieviel Zeit uns noch bleibt, Ouh Ouh - Ile czasu nam jeszcze zostaje, Oh Oh
Es kommt wie es kommen muss - To przyjdzie tak, jak przyjść musi
Doch wenn es sein muss, kämpf ich bis zum Schluss - Lecz gdy będę musiała, będę walczyć do samego końca
Wir haben uns überschätzt - Przeliczyliśmy się
Wir haben gehofft das aus Differenzen noch Liebe wächst - Wierzyliśmy, że z tych dyferencji rośnie miłość
Wir haben befürchtet, dass irgendwann alles kommt wie es muss - Obawialiśmy się, że kiedyś wszystko przyjdzie jak musi
Und doch kämpfen wir Beide noch bis zum Schluss - A jednak walczymy oboje do samego końca
Keiner will die Konsequenzen tragen und das ist das Dilemma - Żaden nie chce ponosić konsekwencji i to jest dylematem
So wird mit jedem Gespräch unsere Gnadenfrist verlängert - I tak z każdą rozmową nasz termin litości się przedłuża,
Und immer wieder beteuert das sich jetzt Vieles ändert - I za każdym razem potwierdza, żę teraz większość się zmienia
Immer wieder neue Versuche die dann im Alten enden - Za każdym razem nowe próby które kończą się jak wcześniej
Denn nach der Zeit, sind die Rollen verteilt - Bo po tym czasie, są podzielone role
Wir wollen die Muster ignorieren, doch sie explodieren bei der Kleinigkeit - Chcemy te wzory ignorować, ale one eksplodują przy każdej drobnostce
Und das ist so ermüdend - I to jest tak męczące
Wir haben versucht zueinander zu finden, fanden jedoch nur das wir uns selbst belügen - Próbowaliśmy odnaleźć coś do siebie, znaleźliśmy jednak tylko to, że się sami okłamujemy
Warscheinlich haben wir es von Anfang an schon gewusst - Najprawdopodobniej wiedzieliśmy to już od samego początku
Wir sind zu verschieden, dass man für jeden Frieden erstmal kämpfen muss - Jesteśmy zbyt różni, że trzeba o każdy pokój przede wszystkim walczyć
Wie Paradox ist das? - Jak paradoksalne to jest ?
Wobei doch eigentlich Liebe für mich die Zuflucht sein soll wo ich Waffen fallen lass - Chociaż przecież miłości miała być miejscem ucieczki gdzie upuszczam moją broń
Wir habens so oft schon zerredet, so oft vergebens - Tak często przemawialiśmy siebie, tak często przebaczali
Versucht die Vergangenheit zu verändern um uns den Weg zu ebnen - Próbowali zmienić przeszłość aby wyrównać wokół nas drogę
Auf dem wir wachsen und leben können zu zweit - Na której moglibyśmy rosnąć i żyć we dwóch
Als miteinander vereint, anstatt aneinander vorbei - Razem ze sobą połączeni, zamiast obok siebie
Doch jeder Einzelne bricht an dem Anderen entzwei - Ale każdy pojedyńczo łamie tego drugiego na dwoje
Wir haben Beide das Gefühl in der Partnerschaft nicht wir selbst zu sein - Mamy oboje to uczucie w tym związku partnerskim nie bycia sobą
Und wenn es weh tut warum tun wir es uns an? - I jeśli to boli dlaczego czynimy go sobie?
Und wenn Glück hier drin nicht zu finden ist, wonach suchen wir dann? - I jeśli szczęście w środku nie jest do odnalezienia, to czego szukamy?
Es macht mich krank das ich angeblich der bin, der die Schuld hat - To sprawia, że jestem chory, że niby ja jestem tym, który zawsze jest winny
Und gleichzeitig der bin, der die ganzen Lasten schultert - I jednocześnie tym, który ten cały ciężar dźwiga na ramionach
Angeblich der bin, der hier alles kaputt macht - Niby tym jestem, który wszystko psuje
Doch gleichzeitig der, der immer wieder zu dir kommt und alles gut macht - I jednocześnie tym, który za każdym razem do ciebie przychodzi i wszystko naprawia
Ich frag mich ständig was ich ändern kann und änder dann - Ciągle pytam się siebie co mógłbym zmienić i zmieniam to
selbst Dinge die mir gut gefallen, einzig um dir zu gefallen - Nawet rzeczy które się mi podobają, tylko by spodobać się Tobie
Ich weiß nicht weiter wie ich mich so verbiegen soll - Nie wiem już w jaki sposób powinienem się zmienić
Ich weiß nicht mehr wie ich ehrlich zu mir sein kann und dich lieben soll - Nie wiem już w jaki sposób być ze sobą szczery i ciebie kochać
Und natürlich seh ich das Schöne und bisher überwiegt es - I naturalnie widzę te piękno i to trochę wszystko przeważa
Gott weiß ich lieb dich und halt fest egal wie schwer die Kritik ist - I Bóg wie, że Cię kocham i trzymam mocno obojętnie jak ciężka jest Krytyka
Doch auch ich habe begrenzte Kräfte, es gleitet aus meinen Händen - Ale i ja mam ograniczone siły, to wyślizguje się z moich rąk
Versuch meine Emotionen noch zu kontrollieren und verdrängen - Próbuję swoje emocje jeszcze kontrolować i wypierać
Ich will Chancen geben, nochmal und nochmal wir haben es verdient - Chcę dawać szansy, ponownie i ponownie zasłużyliśmy na to
Es wär katastrophal im Streit und Affekt diesen Strich zu ziehen - Byłoby katastrofą w kłotni i afekcie przeciąć tę nić
Ich kann nicht mehr länger kämpfen, ich kann nich mehr länger stehen - Nie mogę już dlużej walczyć, nie mogę już dłużej stać
Und ich kann nichts mehr für uns tun, wir zwei werden untergehen - I nie mogę już nic więcej dla nas zrobić, oboje zatoniemy ( w sensie zakończenia ze sobą związku)


Tagi: , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Niemiecki. GRAmatyka   Niemiecki. GRAmatyka

Kurs z systemem motywacyjnymdo góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo