logo niemiecki słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4.2 / 5
Liczba głosów:    5
 

Strona bierna

Strona bierna jest wykorzystywana w języku niemieckim znacznie częściej niż w języku polskim. Używamy jej przede wszystkim, gdy chcemy powiedzieć, iż pewna czynność została przez kogoś wykonana.

Der Brief wird von Hans geschrieben. List jest pisany przez Hansa.

Najważniejsza jest wykonywana czynność, a nie osoba, która tę czynność wykonuje. Dlatego też w zdaniach biernych osoba wykonująca czynność często nie jest wymieniana.

Dir wird viel geholfen. Tobie dużo się pomaga.
In der Küche wird gekocht. W kuchni się gotuje.

Strona bierna w czasie teraźniejszym powstaje przy użyciu czasownika posiłkowego werden oraz trzeciej formy czasownika (Partizip II), która znajduje się na końcu zdania.

Passiv = werden + Partizip II

Pamiętajmy, iż czasownik werden odmienia się nieco inaczej niż pozostałe czasowniki:

liczba pojedyncza
ich werde
du wirst
er
sie
es wird

liczba mnoga
wir werden
ihr werdet
sie
Sie werden

Der Laden wird um 8 Uhr geschlossen. Sklep zostanie zamknięty o 8.
Die Zeitung wird nicht gerne gelesen. Ta gazeta nie jest chętnie czytana.
Der Verletzte wird operiert. Ranny jest operowany.
Das Auto wird noch heute repariert. Ten samochód zostanie naprawiony jeszcze dzisiaj.

Aby powiedzieć, że coś zostało zrobione przez konkretną osobę, używamy słówka von (a rzeczownik stojący po nim jest w celowniku - der Dativ).

Die Schüler werden von dem Lehrer gefragt. Uczniowie są pytani przez nauczyciela.
Die Haare dieser Dame werden von einer Friseuse gekämmt. Włosy tej pani są czesane przez fryzjerkę.
Bücher werden von einem Verlag herausgegeben. Książki są wydawane przez wydawnictwo.
Der Hund wird von seinem Herrn gefüttert. Ten pies jest karmiony przez swojego pana.

Gdy podmiotem w zdaniu jest man, jego funkcję w stronie biernej przejmuje es.

Man raucht hier nicht.
Es wird hier nicht geraucht.
Tutaj się nie pali.

Man spricht hier Deutsch.
Es wird hier Deutsch gesprochen.
Tutaj mówi się po niemiecku.

Man geht dort nicht gerne.
Es wird dort nicht gerne gegangen.
Tam chodzi się niechętnie.

Es w stronie biernej może stać tylko na początku zdania. Jeśli na pierwszym miejscu w zdaniu jest inny wyraz niż es, wówczas es nie występuje wcale.

Man isst hier nicht.
Es wird hier nicht gegessen.
Hier wird nicht gegessen.
Tutaj się nie je.

Man baut dort viel. Es wird dort viel gebaut.
Dort wird viel gebaut. Tam dużo się buduje.
Man kocht dort sehr gut. Es wird dort sehr gut gekocht.
Dort wird sehr gut gekocht. Tam bardzo dobrze gotują.

Jak zamienić stronę czynną na stronę bierną?

O tym, że zmianie ulega forma czasownika, już wiemy. Przed nami druga część zadania: zamienienie podmiotu na dopełnienie i dopełnienia na podmiot.

Das Kind isst ein Eis. Dziecko je loda.
Ein Eis wird von dem Kind gegessen. Lód jest jedzony przez dziecko.

Der Mann kauft ein Auto. Ten mężczyzna kupuje samochód.
Ein Auto wird von dem Mann gekauft. Samochód jest kupowany przez tego mężczyznę.

Der Lehrer fragt einen Schüler. Nauczyciel pyta ucznia.
Ein Schüler wird von dem Lehrer gefragt. Uczeń jest pytany przez nauczyciela.

Ich besuche ihn. Odwiedzam go.
Er wird von mir besucht. On jest odwiedzany przeze mnie.


Tagi: , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
MATERIAŁ DODAŁ:
default avatar
 
Zobacz innych Użytkowników
REKLAMA
NIEMIECKI Repetytorium leksykalno-tematyczne (poziom B2-C1)   NIEMIECKI Repetytorium leksykalno-tematyczne (poziom B2-C1)

Dla uczniów, studentów, samouków i osób przygotowujących się do egzaminówdo góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo