logo niemiecki słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    4 / 5
Liczba głosów:    3
 

Rekcja czasownika

W języku niemieckim jest grupa czasowników, która wymaga dopełnienia w odpowiednim przypadku, lub ł±czy się z dopełnieniem za pomoc± konkretnego przyimka.

an

ändern an D - zmieniać w czym¶
appelieren an A - zaapelować do
arbeiten an D - pracować nad
sich beteiligen an D - uczestniczyć w
denken an A - my¶leć o
sich erinnern an A - przypominać sobie co¶
erkranken an D - zachorować na
fehlen an D - brakować czego¶
gewinnen an D - zyskiwać na
glauben an - wierzyć w
grenzen an - graniczyć z
sich halten an A - trzymać się czego¶
hängen an D - być przywi±zanym do kogo¶
sich gewöhnen an A - przyzwyczaić się do
leiden an D - cierpieć na
liegen an D - zależeć na / od
liefern an A - dostarczać komu¶
mangeln an D - brakować czego¶
sich rächen an D - zem¶cić się na
schreiben an A - pisać do
sterben an D - umrzeć na
teilnehmen an D - brać udział w
vorbeigehen an D - przechodzić obok
sich wenden an A - zwracać się do
zweifeln an D - w±tpić w

auf

achten auf A - uważać na
ankommen auf A - zależeć od
antworten auf A - odpowiadać na
aufmerksam machen auf A - zwracać uwagę na
sich auswirken auf A - oddziaływać na
basieren auf D - opierać się na
beruhen auf D - opierać się na
sich beschränken/begrenzen auf A - ograniczać się do
sich berufen auf A - powoływać się na
bestehen/beharren auf D - obstawać przy czym¶
sich beziehen auf A - odnosić się do
Eindruck machen auf A - robić wrażenie na
sich einstellen auf A - nastawić się na
sich freuen auf A - cieszyć się na
hinweisen auf A - zwrócić uwagę na
hoffen auf A - mieć nadzieję na
sich konzentrieren auf A - koncentrować się na
rechnen auf A - liczyć na
sich verlassen auf A - zdać się, polegać na
verzichten auf A - zrezygnować z czego¶
sich vorbereiten auf A - przygotować się do
warten auf A - czekać na

aus

bestehen aus - składać się z
sich ergeben aus - wynikać z
folgen/resultieren aus - wynikać z
stammen aus - wywodzić się z
werden aus - stać się, 'wyrosn±ć' z

bei

anrufen bei - zatelefonować do
bleiben bei - pozostać przy
helfen bei - pomagać w
herauskommen bei - wyj¶ć, wynikać z
vorbeikommen bei - wpa¶ć do kogo¶

durch

dividieren durch - dzielić przez
ersetzen durch - zast±pić czym¶
fließen durch - przepływać przez
teilen durch - dzielić przez

für

bürgen für - gwarantować co¶
sich bedanken (bei j-m) für - podziękować komu¶ za
danken für - dziękować za
sich eignen für - nadawać się do
sich einsetzen für - opowiadać się za
sich entscheiden für - zdecydować się na
gelten für - odnosić się do
haften für - odpowiadać / ręczyć za
sich interessieren für - interesować się czym¶
kandidieren für - kandydować do
kämpfen für - walczyć o
sein für - być za
sorgen für - zadbać o co¶, troszczyć się

gegen

sein gegen - być przeciwko
verstoßen gegen - wykroczyć przeciw
sich wahren gegen - bronić się przeciw

in

ankommen/eintreffen in D - przybyć do
sich auskennen in D - orientować się w
bestehen in D - polegać na
einladen in A - zapraszać do
einteilen in A - podzielić na
eintreten in A - wej¶ć do
geraten in A - popa¶ć w
sich irren in D - pomylić się w
übersetzen in A - przetłumaczyć na
sich verlieben in A - zakochać się w
sich vertiefen in A - zagłębić się w
verwandeln in A - przeobrazić się w

mit

sich abfinden mit - pogodzić się z
anfangen/beginnen mit - zaczynać co¶/od
aufhören mit - przestawać, skończyć z
sich beschäftigen/befassen mit - zajmować się czym¶
rechnen mit - liczyć się z czym¶
telefonieren mit - rozmawiać przez telefon z
versorgen mit - zaopatrywać w
zusammenstoßen mit - zderzyć się z

nach

anstehen nach - stać w kolejce po co¶
duften nach - pachnieć czym¶
sich erkundigen nach - dowiadywać się o co¶
fragen nach - pytać o
greifen nach - sięgać po
riechen nach - pachnieć czym¶
rufen nach - wołać kogo¶
sich richten nach - kierować się czym¶
schmecken nach - mieć smak czego¶
sich sehnen nach - tęsknić za
streben nach - d±żyć do
suchen nach - poszukiwać czego¶, kogo¶

über

sich ärgern über A - zło¶cić się z powodu
sich aufregen über A - denerwować się z powodu
berichten über A - relacjonować co¶
sich beklagen A - uskarżać się na
denken über A - s±dzić o czym¶
diskutieren über A - dyskutować o
entscheiden über A - decydować o
erzählen über A - opowiadać o
sich freuen über A - cieszyć się z
herrschen über A - panować nad
informieren über A - informować o
klagen über A - skarżyc się na
lachen über A - smiać się z
nachdenken über - zastanawiać się nad
schreiben über A - pisać o
sprechen über A - rozmawiać o
sich unterhalten über A - rozmawiać o
sich wundern über A - dziwić się z powodu

um

sich bemühen um - starać się o
beneiden (j-n) um - zazdro¶cić komu¶
sich bewerben um - ubiegać się o
bitten um - prosić o
es geht um - chodzi o
es handelt sich um - chodzi o
kämpfen um - walczyć o
sich kümmern/sorgen um - troszczyć się o
(sich) streiten um - kłócić się o
trauern um - opłakiwać kogo¶

unter

leiden unter D - cierpieć z powodu
verstehen unter - rozumieć pod czym¶

von

abhängen von - zależeć od
absehen von - abstrahować od
befreien von - uwolnić od
berichten von/über - relacjonować co¶
erfahren von - dowiedzieć się o
sich erholen von - odpocz±ć / wydobrzeć po
erzählen von/über - opowiadać o
halten von - s±dzić o
hören von - słyszeć o
handeln von - traktować o czym¶
profitieren von - skorzystać z
sprechen von - rozmawiać o
träumen von - marzyć, ¶nić o
unterscheiden von - odróżniać od
überzeugen von - przekonać o
sich verabschieden - pożegnać się z
verstehen von - znać się na czym¶
zeugen von - ¶wiadczyć o czym¶

vor

Angst haben vor - bać się czego¶
sich fürchten vor - bać się czego¶
(sich) schützen vor - chronić się przed
warnen vor - ostrzegać przed

zu

beitragen zu - przyczyniać się do
berechtigen zu - uprawniać do
dienen zu - służyć do
einladen zu - zapraszać na
sich entschließen zu - zdecydować się na
sich entwickeln zu - rozwin±ć się
führen zu - prowadzić do
gratulieren zu - gratulować z okazji
raten zu - doradzać komu¶ co¶
übergehen zu - przej¶ć do
verhelfen zu - dopomóc w
zwingen zu - zmuszać do

Czasowniki wymagaj±ce mianownika

Nominativ

sein - być
werden - zostać, stawać się
bleiben - pozostawać
genannt werden - zostać nazwanym

Czasowniki wymagaj±ce dopełniacza

Genitiv

gedenken - wspominać
sich bedienen - posługiwać się
sich erfreuen - cieszyć się
bedürfen - wymagać
sich entsinnen - przypominać sobie
sich rühmen - chwalić się
sich schämen - wstydzić się
sich annehmen - podj±ć się czego¶
guter Laune sein - być w dobrym humorze

Czasowniki wymagaj±ce celownika

Dativ

ausweichen - wymin±ć, ust±pić
ähneln - być podobnym
bekommen - wyj¶ć na zdrowie
begegnen - spotkać kogo¶
zustimmen - zgadzać się
folgen - i¶ć za kim¶
sich nähern - zbliżać się
zuhören - przysłuchiwać się
gehören/angehören - należeć

Czasowniki wymagaj±ce biernika

Akkusativ

anrufen - zatelefonować
beneiden - zazdro¶cić
heiraten - po¶lubić
stören - przeszkadzać
unterbrechen - przerywać


Tagi: , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Niemiecki. Repetytorium leksykalno-tematyczne A2-B1 (wydanie 2)   Niemiecki. Repetytorium leksykalno-tematyczne A2-B1 (wydanie 2)

Dla uczniów, studentów i osób przygotowuj±cych się do egzaminówdo góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo