logo niemiecki słówka

LEWA REKLAMA SLOWKA.PL

REKLAMA
Ocena:    5 / 5
Liczba głosów:    2
 

Liczebniki główne die Grundzahlen

W języku niemieckim wszystkie liczebniki poniżej miliona piszemy łącznie.

0 null
1 eins
2 zwei
3 drei
4 vier
5 fünf
6 sechs
7 sieben
8 acht
9 neun
10 zehn
11 elf
12 zwölf
13 dreizehn
14 vierzehn
15 fünfzehn
16 sechzehn
17 siebzehn
18 achtzehn
19 neunzehn
20 zwanzig
21 einundzwanzig
30 dreißig
31 einunddreißig
40 vierzig
42 zweiundvierzig
50 fünfzig
53 dreiundfünfzig
60 sechzig
64 vierundsechzig
70 siebzig
75 fünfundsiebzig
80 achtzig
86 sechsundachtzig
90 neunzig
97 siebenundneunzig
100 einhundert/hundert
200 zweihundert
300 dreihundert
400 vierhundert
500 fünfhundert
600 sechshundert
700 siebenhundert
800 achthundert
900 neunhundert
1000 eintausend/tausend
1 000 000 eine Million
1 000 000 000 eine Milliarde

Odmiana liczebnika eins pokrywa się z odmianą rodzajnika nieokreślonego:

Ich haben nur einen Bruder. – Mam tylko jednego brata.

Liczebniki zwei i drei, kiedy nie są poprzedzone rodzajnikiem, odmieniają się tylko w dopełniaczu i celowniku

Der Bürgermeister gedachte zweier Gründer der Stadt. – Burmistrz wspominał dwóch założycieli miasta.

Er hat viele Freunde. Mit dreien war er seit frühester Kindheit befreundet. – Miał wielu przyjaciół. Z trzema przyjaźnił się od wczesnego dzieciństwa.

Jeśli przed liczebnikami zwei i drei stoi rodzajnik, nie są one odmieniane:

Die Werke der zwei/drei Autoren wurden ausgezeichnet. – Dzieła dwóch/trzech autorów zostały wyróżnione.

Pozostałe liczebniki do miliona są nieodmienne, a powyżej miliona odmieniają się.

Er arbeitet mit fünf Ausländern in einer Abteilung. – On pracuje z pięcioma obcokrajowcami w jednym dziale.

Über drei Millionen Menschen haben die Ausstellung besucht. – Ponad trzy miliony ludzi odwiedziło tę wystawę.

Liczebników głównych używa się mówiąc o:

- godzinach
7. 30 – Es ist sieben Uhr dreißig (Jest siódma trzydzieści)/ halb acht (pół do ósmej)
10.45 – Es ist zehn Uhr fünfundvierzig (Jest dziesiąta czterdzieści pięć) / Viertel vor elf (za kwadrans jedenasta)
17.15 – Es ist siebzehn Uhr fünfzehn (Jest siedemnasta piętnaście)/ Viertel nach siebzehn (kwadrans po siedemnastej)

- latach
1582 fünfzehnhundertzweiundachtzig
1939 neunzehnhundertneununddreißig
2010 zweitausendzehn

- cenach
14,99 € – vierzehn Euro neunundneunzig
198,40 € – einhundertachtundneunzig Euro vierzig

Materiał powstał na podstawie: Niemiecki Gramatyka


Tagi: , , , , , , ,

Zaproponuj zmianę
REKLAMA
REKLAMA
Niemiecki. Repetytorium leksykalno-tematyczne A2-B1 (wydanie 2)   Niemiecki. Repetytorium leksykalno-tematyczne A2-B1 (wydanie 2)

Dla uczniów, studentów i osób przygotowujących się do egzaminówdo góry
Copyright 2024 © slowka.pl Serwis należy do wydawnictwa Edgard jezykiobce.pl logo